K životu každého z nás patria rôzne emócie. Pozitívne, ale aj tie negatívne. Ak vás však prepadne

hlboký smútok a beznádej, ktoré nechcú odznieť, zrejme nepôjde len o zlú náladu. Nebagatelizujte tieto zmeny.

Tím OZ Slovenský pacient spolu s autorkou Mgr. Monikou Gregussovou pripravili brožúru – sprievodcu, ktorý vám pomôže definovať to, čo a prečo prežívate a nájsť riešenia.

Odborným garantom brožúry Nič vás nebaví ani neteší? Depresia nie je len zlá nálada! je Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS, menovite jej viceprezidentka MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.

Kompletnú brožúru si stiahnite TU

 

Na 36 stranách brožúry nájdete:

* Čo je depresia a ako sa prejavuje?

Depresívna porucha je psychické ochorenie, ktoré výrazne zasiahne do bežného života. Ovplyvňuje chuť do jedla, narúša spánok, strácate schopnosť pracovať, ničí vaše vzťahy.

* Aké sú príčiny depresívnej poruchy?  

Dedičnosť, citlivosť voči záťaži, zážitky z raného detstva, nízka sebadôvera, prostredie, biochémia mozgu, užívanie návykových látok, stresujúce udalosti, sociálne vzťahy…

* Ako sa líšia depresívne poruchy?       

Depresia môže byť mierna, ale aj hlboká ako priepasť. Jedným z kritérií pri diagnostike a liečbe depresívnej poruchy je miera jej závažnosti.

* Aká liečba vás pri depresii čaká?

Depresia patrí medzi najlepšie liečiteľné stavy spomedzi duševných porúch. Zvyčajne je najúčinnejšia kombinácia liekov, psychoterapie a úpravy životného štýlu.

* Ako ďalej po depresívnej epizóde?    

Odpoveď na túto otázku a mnoho viac dôležitých informácií nájdete v samotnej brožúre.

 

Kde môžete brožúru získať?

Brožúru Nič vás nebaví ani neteší? Depresia nie je len zlá nálada! sme v tlačenej podobe distribuovali vybraným psychiatrom.

Stiahnite si ju, nikdy neviete, kedy ju vy alebo vaši známi budete potrebovať.

 

Vydanie brožúry podporila spoločnosť Vipharm Slovakia s.r.o.