Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste sa nám venovali.

Výsledky prieskumu zverejníme na tlačovej konferencii v máji.

Váš SLOVENSKÝ PACIENT

Správne odpovede na vedomostné otázky:

4. Za ktorý úkon lekár nemôže vyberať poplatky:

G) Za žiadny z uvedených úkonov.

5. Kto má oprávnenie kontrolovať cenníky poplatkov u jednotlivých lekárov?

C) VÚC (vyšší územný celok).

6. Môže lekár vyberať poplatok za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti?

A) Môže, pretože vydaniu takého potvrdenia predchádzajú určité zdravotné výkony, ktoré prekračujú rámec základného zdravotného výkonu.

7. Musí pacient uhradiť poplatok za odber krvi u svojho praktického lekára, keď ide o súčasť predoperačného vyšetrenia?

A) Nie, ak je odber krvi indikovaný zo zdravotných dôvodov.

8. Za ktoré lekárske výkony musíte zaplatiť?

A) Interupcia a sterilizácia.

B) Umelé oplodnenie.

C) Krvné testy na alkohol a návykové látky.

D) Prepichnutie uší.

9. Kedy môže lekár požadovať od pacienta poplatok za RTG zubov?

A) Ak nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou na takéto výkony.