Téma na diskusiu: Rešpekt k pôrodu

Prirodzený pôrod je návratom k tomu, ako pôrod videli naši predkovia. Vtedy bol chápaný ako bežná súčasť života ženy – tá rodila doma, za pomoci pôrodnej baby.

Prirodzený pôrod vychádza z predpokladu, že každá žena je schopná porodiť svoje dieťa – ona vie, v ktorej polohe chce rodiť, koho chce mať v tej chvíli pri sebe, a sama, podľa svojich inštinktov, určuje jeho priebeh, či už v domácom prostredí, alebo v prostredí pripomínajúcom domov.

Žena si zvolí pôrodnú polohu, a aktívne jej pomáha blízky človek. Nástrih hrádze sa nerobí rutinne, nepodávajú sa prostriedky na urýchlenie pôrodu, a na tíšenie pôrodných bolestí sa používajú prírodné metódy. Ihneď po pôrode je zabezpečený kontakt dieťaťa s matkou.

Každoročne v máji vyhlasuje francúzska aliancia AFAR Svetový týždeň rešpektu k pôrodu, ku ktorému sa pripája aj Slovensko. Jeho cieľom je rôznymi aktivitami upozorniť na to, že pôrod má dosah nielen na rodičku a jej najbližších, ale na celú spoločnosť. Aliancia sa snaží, aby táto téma nebola tabu, a pomáha pri presadzovaní najnovších výsledkov vedeckých výskumov do pôrodníckej praxe.

Slová rešpekt či úcta sa v súvislosti s pôrodom skloňujú často. Niektoré mamičky hovoria o tom, že sa cítili ako bytosti dokonale schopné počúvať hlas svojho tela, a sú šťastné, že im to ľudia okolo umožnili. Sú však aj mamičky, ktoré v sebe po pôrode prechovávajú hnev a pocit neistoty.

Podelíte sa s nami o vašu skúsenosť s pôrodom?

Pridaj komentár