Click here!

E. A. S. I. Cup 2011 aj so slovenskou účasťou

Členovia svojpomocnej skupiny Sofia Bratislava sa 25.-29. júla 2011 zúčastnili na prestížnom športovom turnaji ľudí so skúsenosťou duševného ochorenia z celej Európy. Podrobnosti o tejto akcii nám poskytol Ľubomír Cerina, ktorý na ňom účinkoval ako koordinátor.

Martinus podporí bratislavskú Sofiu knihami

Knižný grant z internetového kníhkupectva martinus.sk v priebehu nasledujúcich dní umožní pacientom zo Združenia Sofia Bratislava prejsť si vybranými titulmi pôvodnej literatúry formou biblioterapie.

Galéria Nezábudka: Sústredenie výtvarníkov

Liga za duševné zdravie SR spoločne so spoločnosťou Pfizer buduje už šiesty rok Galériu Nezábudka, v ktorej sa združujú amatérski autori výtvarných diel, ktorí trpia duševnou poruchou a venujú sa výtvarným aktivitám.

Mýty a pravda o schizofrénii

Schizofrénia je chronické ochorenie, ktoré postihuje dvakrát viac pacientov než je napríklad chorých na Alzheimerovu chorobu. Napriek tomu štatistiky konštatujú, že medzi prvými príznakmi a začatím skutočnej liečby je posun neuveriteľných 8 rokov! Skorý nástup liečby má pritom významný podiel na tom, ako sa pacient bude uzdravovať.

Naučme ľudí, že nepiť je normálne

Závislosti patria medzi najťažšie problémy spoločnosti: ničia ľudské životy, vzťahy a nezriedka celé rodiny. Na Slovensku pôsobí dobrovoľné občianske združenie, ktorému tieto problémy nie sú ľahostajné.

Liga za duševné zdravie odovzdala ceny

Telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby, a hoci sa o dôležitosti duševného zdravia vie, mnoho ľudí s duševnými problémami nemá to, čo súčasná liečba predpokladá. Predsudky príliš často oslabujú rozvoj programov starostlivosti o duševné zdravie a potrebných služieb je na Slovensku stále nedostatok. Na slávnostnom koncerte Liga za duševné zdravie SR odovzdala ceny za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia.