Click here!

Spánok nám berie aj nadmerný hluk

Denne sú milióny zamestnancov v Európe vystavení hluku pri práci, a všetkým ostatným rizikám súvisiacim s hlukom. Aj keď je problematika hluku najaktuálnejšia v odvetviach, ako sú priemyselná výroba a stavebníctvo,

Pohlavne prenosné infekcie – Syfilis.

Medzi pohlavne prenosné infekcie zaraďujeme mnoho ochorení, z ktorých práve syfilis patrí medzi najznámejšie. Zároveň však o tomto ochorení koluje aj najviac skreslených, neúplných až nepravdivých informácií. Väčšina ľudí však aspoň tuší, že syfilis sa prenáša hlavne pohlavným stykom.